Без промяна в правилата за избор на омбудсман - Телевизия Шумен

Без промяна остават правилата и критериите за избор на омбудсман на община Шумен. Това решиха членовете на временната специализирана комисия, която следва да проведе конкурсната процедура до гласуването в сесийна зала. До 1 септември (включително), желаещите да заемат поста следва да депозират необходимите документи – заявление, автобиография по европейски образец, диплома за завършено висше образование, медицинско свидетелство, удостоверение за психично здраве и мотивационно писмо до две страници. Документите на кандидатите ще бъдат разгледани от комисията на 9 септември. Допуснатите до втория етап, покрили изискванията по документи, ще отговарят на три еднакви въпроса, подготвени от комисията, като по време на събеседването ще има и допълнителни въпроси. Чрез тях членовете на комисията ще поставят оценки по обявените критерии, в това число познаване на нормативната база, езикова култура, комуникационна компетентност, умения за предотвратяване на конфликти. В срок от 3 работни дни след събеседването, комисията предлага на вниманието на общинския съвет първите трима, с обща оценка минимум 4.50 по шестобалната система. Процедурата изисква минимум 28 гласа, за да има легитимно избран обществен посредник. Именно прагът за подкрепа от 28 съветници налага да се търси нов подход, като политическите сили потърсят предварително консенсус, коментира на заседанието общинският съветник Красимир Костов, който е член на временната комисия за избор на омбудсман. Председателят на комисията – юристът Метин Джамбазов, предложи да се включи предварителен тест от 30 въпроса, а Нина Белчева от Института за регионално развитие и квалификация настоя да се прецизират и разширят заложените критерии, с цел по-обективна оценка на кандидатите. Двете предложения не срещнаха пълна подкрепа и в крайна сметка четвъртата поред процедура за избор на обществен посредник на община Шумен.

Откриват нова процедура за избор на омбудсман

Шумен отново остана без омбудсман

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.