Втора сесия за финансиране на младежки проекти - Телевизия Шумен
Община Шумен финансира проекти по фонд “Култура”

Община Шумен обявява втора конкурсна сесия за финансиране на проекти на младежи и неправителствени организации, работещи с млади хора и неформални групи от младежи. Проектните предложения се подават на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общинската администрация или в електронен вариант на имейл адрес: e.dimcheva@shumen.bg в срок до 16.00 часа на 29 юли 2022 г. Образец на формуляра за кандидатстване е качен на интернет страницата на Община Шумен в раздел „Култура, младежки дейности и спорт“, секция „Младежки дейности“.
Съгласно Правилника за финансиране на младежки проекти подпомагането на дейностите се организира в две сесии през съответната календарна година. На първата сесия за финансиране от постъпили 28 предложения са одобрени 21 проекта на обща стойност 45 998 лв. Останалата сума за разпределяне на втора сесия е 9001 лв. Предвидените средства за финансиране на младежки проекти през 2022 година са в размер на 55 000 лв.

21 младежки проекта са одобрени за финансиране

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.