Двадесет и трима си спестиха 20% от наложените им санкции - Телевизия Шумен

202 наказателни постановления за установени нарушения са постъпили в офис на НАП Шумен за първите пет месеца на годината. 23-ма от тях си спестиха по 20% от наложени им санкции. Това стана възможно след влизане в сила на новата разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания от 23 декември 2021 г., която дава възможност при наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите да имат възможност да намалят размера й с 20%, ако я платят в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление. Въпреки подадените от тях заявления, трима души не можаха да се възползват от отстъпката, тъй като не са заплатили в срок сумата на санкцията.

Според новите правила за административнонаказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80% от нейния размер в 14-дневния срок от връчване на наказателното постановление. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална дирекция или офис на НАП. Ако не бъде подадено заявлението, нарушителите губят правото да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.

Намалените с 1/5 от задълженията санкции са свързани с наложени глоби от НАП за  неподаване в срок на заявление за регистрация по ЗДДС, за неподадени  данъчни или осигурителни декларации и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.