Заплатите в област Шумен - под средното ниво за страната - Телевизия Шумен
Заплатите в област Шумен - под средното ниво за страната

Средната брутна заплата в област Шумен остава по-ниска от тази за страната, показват обобщените данни на отдел “Статистически изследвания” – Шумен за четвъртото тримесечие на 2021 година. Със среден размер за месец декември 1 339 лева, областта е на 11 място, на фона на отчетените за страната е 1 676 лева и традиционно най-високи възнаграждения в област София (столица) – 2 298 лева. Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава секторите в „Добивна промишленост“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Строителство“.
През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта се е повишило с почти 14 на сто, спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година, като ръстът с обществения сектор е близо 20 процента, а в частния -малко над 10 процента.
Статистическите данни за пазара на труда показват лек спад на наетите лица по трудово и служебно правоотношение. Към края на декември миналата година те са 43 897, със 133 по-малко спрямо края на септември. Най-отчетливо намаление на наетите се наблюдава в сектор в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10,4 процента. Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите
„Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 29.8 и 14.5 процента.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.