За четвърти път обявиха конкурс за омбудсман - Телевизия Шумен

Обявиха четвърти пореден конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до  01 септември включително, с подаване на документи в деловодството на община Шумен.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Заявление до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;
  2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
  3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
  4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
  5. Удостоверение за психично здраве;
  6. Свидетелство за съдимост – не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път;
  7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
  8. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет -гр. Шумен.

Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на община Шумен.

Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.