Информация за „Еразъм+“ е достъпна на интернет страницата на Областна администрация - Телевизия Шумен
Информация за „Еразъм+“ е достъпна на интернет страницата на Областна администрация

На интернет страницата на Областна администрация – Шумен вече е достъпна информация за европейската програма „Еразъм+“. В специално обособена секция на сайта на администрацията има подробна информация за възможностите за кандидатстване по програмата по различните ключови дейности, сроковете и изискванията.
Информацията ще се обновява постоянно, като ще има възможност за споделяне на добри практики и опит от бенефициенти, преминали през програмата, както и отговори на поставени въпроси.
В резултат на поетите ангажименти от областния управител Владимир Йолов на проведената на 8 юли в Шумен дискусия за представяне на европейските програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, в Областна администрация е определен екип от двама експерти за координация по програмите. Изпратени са писма до участниците в информационната среща с информация относно готовността на експертите да оказват съдействие на потенциалните бенефициенти при подготовката на проекти и за организиране при необходимост на работни срещи за обсъждане на проблеми и въпроси, касаещи работата и реализацията на проекти по двете програми.

Представиха програмите за образование и обучение

Представят програми за образование и обучение

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *