НАП: Сезонните работници заплащат сами здравните си осигуровки - Телевизия Шумен
Сезонните работници заплащат сами здравните си осигуровки

Офисът на приходната агенция в Шумен напомня на сезонните работници, че след приключване на заетостта им, ако не започнат друга работа или се регистрират на трудовата борса, но без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами. Задължението касае временно наетите работници по прибиране на реколтата и подготовка на селскостопанската продукция за пазара, както и сезонно наетите в туристическия отрасъл.
За да продължат да ползват здравните услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, освободените сезонни работници трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офиса на НАП и да внесат дължимите вноски. Декларацията се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който лицата са приключили сезонната си работа. В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7. Формулярът се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/ или КЕП.
Образец на декларацията може да се получи в сградата на офис на НАП Шумен на адрес: ул. „Адам Мицкевич“ № 1, където ще им бъде оказана необходимата подкрепа и помощ при подаване на декларацията.

НАП: 1 150 зрелостници от Шумен да внесат здравните си осигуровки

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.