НАП: 20 процента по-ниски глоби при плащане в 14-дневен срок - Телевизия Шумен
НАП: 20 процента по-ниски глоби при плащане в 14-дневен срок

При наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите ще имат възможност да намалят размера й с 20 процента, ако я платят в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление. Това гласи нова разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания, която влезе в сила от 23 декември 2021 г., съобщиха от прецентъра на приходната агенция.
Според новите правила за административнонаказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80 % от нейния размер. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална дирекция или офис на приходната агенция. Ако не бъде подадено заявлението, то нарушителите губят правото си да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.
В 14-дневния срок от връчване на наказателното постановление, в намален размер могат да се платят глобите и имуществените санкции, които са по наказателните постановления, издадени след 22.12.2021 г. или преди тази дата, в случай че двете седмици от връчване на наказателното постановление не са изтекли към 23.12.2021 г.
В този случай наложената глоба или имуществена санкция влиза в сила от датата на плащането. Новите правила са подробно разяснени в становище на НАП, публикувано в сайта на Агенцията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.