Областният управител на форум за туризма - Телевизия Шумен
Областният управител на форум за туризма

Форум за развитието на туризма в регионите в Северна България се проведе в Плевен. Областните управители от Шумен, Плевен, Русе, Габрово, Разград, Велико Търново и Силистра категорично дадоха своята подкрепа за развитието на вътрешния туризъм и привличането на повече посетители от балканските страни. Областите, представлявани от тях, имат какво да предложат на посетителите – вариантите са много. Една от целите им е заедно с общи усилия да изградят общи туристически маршрути, които да са интригуващи за различни целеви групи.

Във Фейсбук вече се популяризира порталът за насърчаване на туризма чрез споделяне на културни събития “Ела и преживей”. По този повод областният управител в Шумен д-р Владимир Йолов апелира към общините в нашата област да подават информация за важните и значимите събития на техните територии, които да бъдат презентирани. Идеята за поставяне на билбордове, с които да се представя културното богатство на областите, вече е одобрена от Министерството на културата и предстои утвърждаване на финансовия механизъм за това. В рамките на тези рекламни кампании туристите ще се информират за всяко интересно събитие в дадената област.

Във втория етап на срещата бяха поканени заместник-министри на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, народни представители и председатели на комисии в парламента. Те представиха възможностите за кандидатстване по оперативни програми на ЕС, като стана ясно, че областните администрации също могат да бъдат бенефициенти по тях.

Обсъдени бяха и общи проблеми пред областните администрации. По темата “Енергийна ефективност” конкретно предложение направи областният управител в Шумен д-р Владимир Йолов. Поради многопластовия характер на дейностите по темата, като част от политиката по устойчиво развитие на страната и ангажиментите на областните управи по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, касаещи имотите – държавна собственост, е наложително своевременно да се изяснят реалните възможности за използване на средства от национални и европейски програми. В тази връзка д-р Йолов дефинира проблема, като заяви, че поради липса на достатъчно информация по темата, която своевременно да достига до областните администрации, следва МРРБ и Агенцията за устойчиво енергийно развитие да изпратят до всички областни управители в ясна форма всички възможности и срокове по програмите, по които може да се работи. Освен това Министерският съвет, в координация с АУЕР, да създадат конкретен план за обследване на всички сгради – държавна собственост, включително централизирана организация на процеса.

Седмицата в 150 минути, Осма национална конференция по история, археология и културен туризъм

Създават единен браншови съюз в туризма

Търсят нови решения за стимулиране на туризма в региона

Повече новини вижте в YouTube канала на Телевизия Шумен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.