Областни управители на работна среща в Шумен - Телевизия Шумен
Областни управители на работна среща в Шумен

По инициатива на областния управител Владимир Йолов Областна администрация-Шумен беше домакин на работна среща на областни управители от Централна и Североизточна България. В разговорите участваха областните управители на Варна – Благомир Коцев, на Добрич – Галин Господинов, на Русе Анатоли Станев, на Търговище Станимир Парашкевов, на Разград д-р Деян Димитров, на Габрово Ралица Манолова,заместник-областният управител на Силистра Минчо Йорданов и заместник-областният управител на Шумен Николай Колев.
На срещата бяха коментирани текущи проблеми в дейността на областните администрации, с цел да се търсят общи решения по важните теми. Обсъдена беше необходимостта от обща стратегия по отношение имотите държавна собственост, които се управляват от областните управители. Акцент в дискусията беше прилагането на общ подход за създаване на проектна готовност на областните администрации за кандидатстване с проектни предложения по програми с мерки за енергийна ефективност. За целта е важно да бъде осигурено финансиране и да се организира в най-кратки срокове извършване на енергийни одити и разработване на технически проекти и количествено-стойностни сметки.
Областните управители коментираха също актуални проблеми във ВиК сектора. Основните проблеми в дискусията бяха свързани с функциите на Асоциациите по ВиК, невъзможността да бъде оказван ефективен контрол на ВиК операторите при сега действащата нормативна база и правомощията на областните управители като председатели на Асоциациите по ВиК. Коментирана беше идеята за обновяване и събиране в единен регистър на информацията за ВиК системите и водоизточниците за постигане на ефикасност при управлението на сектора. Подробно поставените проблеми ще бъдат обсъдени на втора експертна работна среща.
На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с недостатъчните средства за почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия, подобряване на координацията с териториалните структури на държавната администрация, оптимизиране работата на областните комисии по безопасност на движението по пътищата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.