Община Хитрино кандидатства по два европейски проекта в социалната сфера - Телевизия Шумен

Oбщински съвет Хитрино прие решение, с което  Община Хитрино да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”.
Община Хитрино възнамерява да кандидатства с проектно предложение, коeто да  включва следните дейности:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (грижа в дома)  ще бъде за период от 12 месеца и ще обхваща 71 потребители.

Максималната стойност на компенсацията за едно лице е  5 041,00 лв.

Вторият проект, по който кандидатства общината, е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, коeто ще включва следните дейности:

  • Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси)

С цел постигане в пълнота заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане.

  • Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Кандидатът може да наеме нови служители при необходимост и да опише техните функции в проектното предложение. В дейностите по обучение и супервизия могат да бъдат включени и настоящи служители на кандидата, които участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

  • Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ).

 

Фестивал “Като звездите” в Хитрино

Хитрино посрещна пехливани от пет страни

Откриха ремонтираното читалище в село Хитрино

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *