Одобриха държавния план-прием в училищата в област Шумен - Телевизия Шумен
Одобриха държавния план-прием в училищата в област Шумен

Предложението на Регионалното управление на образованието за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. в училищата в област Шумен беше одобрено на заседание на Постоянната комисия по заетостта под председателството на заместник-областния управител Николай Колев. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Обобщеното предложение включва прием на ученици в V клас, в VIII клас и допълнителен държавен прием в XI клас.
Държавен план-прием се осъществява общо в 32 училища, 27 от които са общински и останалите са държавни училища, съобщи Николай Русев, старши експерт обществени науки в РУО – Шумен. През настоящата учебна година 1418 ученици от област Шумен завършват VII клас. Те ще могат да избират между общо 62 паралелки, които са предложени за реализиране. Първоначалното предложение на Регионалното управление по образованието е било за 61 паралелки, което не е прието от община Велики Преслав. След разговори на областния управител на област Шумен, кмета на община Велики Преслав и началника на РУО е намерено решение на проблема. Получено е съгласието на Министерството на образованието и науката за увеличение и в план-приема е включена още една паралелка за ПТГ „Симеон Велики“-гр. Велики Преслав.
Предложените за реализиране паралелки в VІІІ клас включват 29 професионални паралелки с 5-годишен срок на обучение, като 21 от тези паралелки са в професионалните гимназии в гр. Велики Преслав, гр. Нови пазар и гр. Шумен, а 8 са в средни училища в гр. Върбица, с. Никола Козлево, гр. Смядово, гр. Нови пазар и гр. Шумен. Две са професионалните паралелки с 3-годишен срок на обучение в обединените училища в община Шумен. Учениците, които са решили да продължат обучението си в някоя от професионалните паралелки могат да избират между 36 различни специалности от професии. В някои от професионалните паралелки се извършва прием в две групи – всяка по различна специалност от професия. Двадесет от паралелките по специалности от професии принадлежат към STEM-направление. Дуална система на обучение се предлага в 2 професионални гимназии- ПГ по МЕЕТ „Христо Ботев“-Шумен и ПТГ „Симеон Велики“-гр. Велики Преслав.
Предложените профилирани паралелки са общо 31, от които 27 са с 5-годишен срок на обучение, а 4 – с 3-годишен срок на обучение. Най-голям е броят на предложенията за обучение по профил „Природни науки“ (12 паралелки), следват „Софтуерни и хардуерни науки“ (5 паралелки) и „Чужди езици“ (4 паралелки). Двадесет от профилираните паралелки принадлежат към STEM-направление.
Обобщеното предложение на РУО – Шумен за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. включва още прием в V клас – 2 паралелки в ППМГ „Нанчо Попович“-гр. Шумен, прием в VІІІ клас, задочна форма на обучение – 1 паралелка в ПГМЕТТ „Христо Ботев- гр. Шумен и допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – прием в 2 паралелки – в ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“-Шумен и в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии –Шумен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *