Поставиха контейнери за строителни отпадъци в кварталите и селата на Шумен - Телевизия Шумен

31 нови площадки за съдове за строителни отпадъци от домакинствата са изградени в селата на общината и в кварталите на Шумен. Те са разположени на терени, които са определени от комисия с участието на кметовете на населените места и специалистите на кварталите. Площадките са очакълени, оградени с мрежи и врати, като на всяка от тях е поставен по един контейнер с обем 5,5 кубични метра. В него може да се изхвърлят инертни строителни отпадъци от домашни ремонти до 2 куб. метра от едно домакинство.

По два контейнера има в кварталите „Дивдядово“ и „Макак“, един в кв. „Мътница“ и по един във всяко от 26-те села на общината. Кметовете и кметските наместници на селата, както и главните специалисти на кварталите имат ангажимент да организират как ще се осъществява достъпът до съдовете. Повече информация жителите на населените места могат да получат във всяко кметство.

Още пет контейнера за събиране на строителни отпадъци са разположени в двора на бившето военно поделение „Дивизията“ в Шумен.

Всички съдове се обслужват по график. Събраните количества ще се транспортират до площадка за оползотворяване на инертни строителни отпадъци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *