Приемат заявления за първо класиране в осми клас - Телевизия Шумен

От днес до 7 юли се приемат заявления за участие в първия етап на класиране за прием в 8 клас. Заявлението се подава от родител – в електронната платформа или от ученик, придружен от родител или настойник – в някое от определените със заповед на началника на РУО – Шумен училища. Списъкът е публикуван в сайта на регионалното управление. Подредбата на желанията в заявлението трябва да съответства в най-голяма степен на желанията и възможностите на ученика. Разрешено е кандидатстване в неограничен брой училища. За такива, които са в различни административни области, е необходимо да се подадат отделни заявления – пред съответното регионално управление на образованието.  Приемането в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от съответния изпит за проверка на способностите. Резултатите от І етап на класиране ще бъдат обявени до 12.07.2022 г. (вторник).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.