Проучват нагласите за подмяна на уредите на твърдо гориво - Телевизия Шумен

Община Шумен започва проучване за нагласите на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, за безплатна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Резултатите от него  ще предоставят актуална информация за това дали и при какви условия гражданите биха заменили отоплителните си устройства и с каква форма на отопление, в съответствие с планираната процедура с работно заглавие „За по-чист въздух“ на Програмата „Околна среда“ 2021-2027 г.

За набиране на информация ще бъде проведено пряко стандартизирано интервю в дома на респондентите от Шумен и селата на общината. Общият размер на извадката е 800 души, представители на целевата група. Проучването ще стартира през следващата седмица (след 22 август). То ще бъде извършено от изследователската компания ЕСТАТ ЕООД, с която общината има сключен договор като част от подготовката за кандидатстване по програмата.

Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво е ключова по отношение на намаляването на емисиите от ФПЧ. Задължително изискване за допустимост на бенефициентите е наличието на действаща общинска Програма за качеството на атмосферния въздух, в която битовото отопление е посочено като основен източник на замърсяване на въздуха и са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво. Получатели на помощта са хора, които живеят на територията на общината и използват топлоуреди на твърдо гориво. Допустимите алтернативни топлоуреди са термопомпи, климатици клас А, котли и камини на пелети или дървен чипс, включване към местна топлофикационна мрежа (където е приложимо). За разлика от предишния програмен период газифициране не е допустимо, както и финансирането на печки на дърва, отговарящи на Директивата за екодизайн.

Предвидено е да се финансират дейности за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво в самостоятелни жилищни обекти в жилищни сгради, без значение дали същите са обитавани от физически или юридически лица.

От Община Шумен призовават гражданите за съдействие при попълване на въпросника. Проучването ще подпомогне усилията на общинското ръководство да продължи да работи за подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез включване в програмата за подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологосъобразни.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.