Публичен търг за общинска собственост - Телевизия Шумен
39 точки в дневния ред на септемврийската сесия

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения, които са общинска собственост, ще се състои на 21 юли от 11 часа в зала 363 на Община Шумен. Договорите за наем със спечелилите се сключват за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава от гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общинската администрация до 14.00 часа на 20 юли след предварително заплатена такса на касите в информационния център. Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми документи се подават в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в срок до 16.00 часа на 20 юли.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 28 юли от 11.00 часа в стая № 257 на Община Шумен.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана на официалната интернет страница на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/857 669 в администрацията.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.