Публични търгове за имоти в община Шумен - Телевизия Шумен

Два публични търга ще проведе Община Шумен на 8 септември (четвъртък) 2022 г. от 10:00 часа в зала  № 363 в сградата на администрацията. Тръжната документация се получава от стая 244 до 14:00 часа на 7 септември, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й. Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общинската администрация до 16:00 часа на 7 септември. Оглед на имотите в Шумен и в село Васил Друмев се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията и след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.

В случай, че на търговете не се явят кандидати, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет в Шумен, търгът ще се проведе повторно на 14 септември от 10:00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *