РИОСВ-Шумен: Няма обгазяване след пожара край кв. "Мътница" - Телевизия Шумен

Сигнал за обгазяване вследствие на възникнал и потушен към момента пожар на територията на площадка за дейности с отпадъци в землището на кв. Мътница е подаден към РИОСВ.  Експерти от екоинспекцията и Регионална лаборатория –  Шумен незабавно извършиха проверка на място на имота, който е собственост на „Метарекс“ ООД.

При проверката е констатирано, че все още има налични горящи и тлеещи отпадъци, дименето на които продължава. Установено е, че пожарът е вилнял на територията на цялата площадка, за която дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ – Шумен.

При огледа е констатирано, че са изгорели всички съхранявани и третирани на място отпадъци: хартия, пластмасови и дървени.

Осъществен е контрол за качеството на атмосферния въздух  с газанализатор на РЛ – Шумен, който се използва в случаи на аварийни ситуации вследствие на пожари, промишлени замърсявания и други.  Апаратурата е позиционирана до най-близко разположената жилищна сграда. Анализът на резултатите от индикативното измерване не показва достигане и превишаване на алармените прагове на серен диоксид и азотен диоксид.

Данните за периода 16-19 юли от разположената в гр. Шумен, автоматична измервателна станция също са под нормите по всички контролирани замърсители на атмосферния въздух.

Дадени са предписания на дружеството – незабавно да се предприемат мерки за прекратяване на горенето и да се извърши почистване на площадката от наличните  изгорели отпадъци и разтопена пластмаса.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.