Сметната палата организира обучение за участниците в изборите - Телевизия Шумен

Във връзка с обновяване на Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ и промяна в начина на въвеждане на данни, Сметната  палата, съвместно с „Информационно обслужване“ АД, организира онлайн обучение за участниците в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. То ще се проведе на 26, 27 и 28 септември от 10.00 часа. Всеки, който желае да се включи, ще може да избере в кой от дните да го направи. Обучението ще е достъпно за всички представители на партии, коалиции и инициативни комитети. Предварителна регистрация не е нужна.

Достъпът до онлайн обучението ще е чрез специален линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzMjdlZTctNTYwMy00YWVkLWI5OWQtNTE3YWMxMmVhNDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%22f3a27739-a99b-41ba-80c1-fb4009d7ad93%22%7d

При технически въпроси за вход в обучението може да позвъните на телефон 070014220 между 9.00 и 10.00 часа и в трите дни на сесията.

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *