Спад на безработните - Телевизия Шумен
Спад на безработицата

През месец октомври 2022 г. на работа в област Шумен са постъпили 350 безработни лица. 297 лица са намерили реализация на първичния трудов пазар (близо 85,0%).  През октомври 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 324 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (104). Следват държавно управление (42), търговия (30), строителство (14) и др. По програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 20 работни места.
Равнището на безработица в Шуменска област през октомври 2022 г. е 7,5% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към 31.10.2022 г. e 5 738. Спрямо месец октомври 2021 г. регистрираните безработни бележат спад с 321 лица по-малко, а равнището на безработица намалява с 0,5%. Спрямо месец септември 2022 г. равнището на безработица нараства с 0,2 п. п.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 260, при 1 211 през септември 2022 г. Равнището на безработица в града e 2,8% и бележи лек ръст с 0,1%, спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо октомври 2021 г., равнището на безработица е намаляло с 0,2 процентни пункта.

Спад на безработицата

404 безработни на работа през август

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *