Търг за място в Централната търговска зона на Шумен - Телевизия Шумен
Търг за място в Централната търговска зона на Шумен

Община Шумен обявява търг с явно наддаване за предоставяне на място в Централната търговска зона на града за разполагане на нестационарно съоръжение за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема и условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти. Обявата е за място №5 за поставяне на машина за сладолед на площ 1.5 кв. метра с начална тръжна цена за годишен наем – 185.40 лв. без ДДС, като ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.
Със спечелилия търга се сключва договор за наем за срок от три години. Преди издаване на разрешенията и сключване на договорите наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект. Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – “ВиК”, “Ел.”.
Търгът ще се проведе на 10 август от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 17 август също от 10:00 ч. в зала № 363. Повече информация може да се получи на телефон 857 720 или в стая № 374.

Публичен търг за общинска собственост

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.