Фирми и ЕТ декларират и плащат данъци до 30 юни - Телевизия Шумен

Седмица преди настъпването на крайния срок над  4 300 от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си в офис Шумен на НАП. Близо 7 000 от едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци,  вече са подали декларации за доходите си за 2021г.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, също е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите  за предходната година осигурителни вноски.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Плащането на  задълженията за данъци и осигуровки може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, във всяка банка с попълване на вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

В офис Шумен до момента са постъпили близо 8 млн. лв. от задължения за корпоративен данък и малко повече от 1,8 млн. лв. данъци от дейността на едноличните търговци и земеделски стопани.

От  услугата плащане на задължения чрез инсталираните физически ПОС терминали  в офис Шумен са се възползвали повече от 8 300 лица, като постъпилите суми в бюджета са близо 1,4 хил. лв.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.