В НАП-Шумен са подадени повече от 7 500 годишни данъчни декларации - Телевизия Шумен
НАП пусна попълнените данъчни декларации

Повече от 7 500 клиенти на офиса на НАП в Шумен подадоха своите  годишни декларации за 2021г. в срока за получаване на 5 % отстъпка.

Най-голям брой са подадените декларации през  Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис – повече от 5 500, чрез пощенски оператор са подадени 169, а служителите в офиса са приели 1 838 декларации.

Подадените декларации за същия период на миналогодишната кампания са били значително по-малко – 3 978 . Това е резултат от двойно по-големия брой подадени по електронен път годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ през тази кампания

От началото на март потребителите се възползваха и от предварително попълнената от НАП данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2021 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, съветват от НАП.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 3 май 2022 г., заради почивните дни около Деня на труда. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата,  да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – https://nra.bg/ или на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.