Изплащат помощта за отопление в пощенските станции - Телевизия Шумен

От 9.12.2021 г. до 23.12.2021 г. в пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД ще се изплаща еднократна финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи.
Средствата се изплащат за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка.
Правоимащите лица могат да получат помощта в пощенските станции само в този период на настоящата година. Получаването й не може да бъде отложено за 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.