Мерки срещу пожари в земеделските земи и горите - Телевизия Шумен

Въвеждат превантивни мерки за опазване на земеделските земи и горите  на територията на община Шумен. Причината е повишаване на температурите и опасността от възникване на пожари. Със заповед на кмета на Шумен Любомир Христов се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, както и паленето на огън на открито. Забранява се паркирането на моторни превозни средства и струпването на материали на разстояние по-малко от 5 метра преди и след пожарните хидранти. Не се разрешава паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви. Не е позволено използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на непожънатите масиви и фуражните площадки.
В заповедта се посочва още, че собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на посевите. Разпоредено е на кметовете, кметските наместници и главните специалисти да организират денонощно дежурство на телефонен пост в кметствата за своевременно оповестяване в случай на пожар. Стопаните и ползвателите на земеделски земи да създадат организация за своевременно разораване на необходимите минерализовани ивици край пътищата и на местата, където земеделската земя граничи с горския фонд. Да се осигурят средства, необходими за провеждане на ефективни гасителни действия. Паленето на огън в горите и земите от горския фонд да се извършва само на определените за това терени. Местата да бъдат обезопасени и обозначени с указателни табели.
При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 112, в най-близкото кметство или лесничейство. Сигнали могат да се подават и на денонощните постове в Община Шумен на телефони: 054/ 857 651 или 0882 88 57 58.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.