Работна среща за проблемите с водата в село Троица - Телевизия Шумен

Областният управител Владимир Йолов проведе работна среща във връзка с проблемите във водоснабдяването на село Троица, община Велики Преслав. В разговорите участваха заместник-областният управител Николай Колев, кметът на община Велики Преслав инж. Янко Йорданов, председателят на Общински съвет-Велики Преслав Анелия Асенова, Христина Йорданова – кмет на с. Троица, главният инженер на ВиК Шумен инж. Антон Стефанов, инж. Иван Иванов– ръководител експлоатационен район Велики Преслав.

Години наред през летните месеци в населеното място се констатира недостиг на вода. Село Троица се водоснабдява гравитачно от собствен водоизточник- каптиран извор „Троица“, който се явява с недостатъчен дебит за нуждите на населеното място и се налага водни количества от каптиран извор „Троица- 1“ да бъдат пренасочвани за допълнително водоснабдяване. Каптажът е изграден за водоснабдяване на Шумен, но с въвеждане на водоснабдителна система Тича за нуждите на града през 1982г. основно му предназначение е да предоставя води за нуждите на промишленото производство за пивоварния завод.

Съгласно действащото разрешително за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД се разрешава средноденонощен дебит до 1,78 л/сек. Разпределението на водното количество в сезонен и годишен аспект е неравномерно и това поражда спор с пивоварния завод относно ползваните количества вода за промишленото производство.

Инж. Янко Йорданов заяви, че община Велики Преслав като публичен собственик на водопреносната мрежа е подменила водопроводна инфраструктура на пет улици в селото, този процес продължава и предстои да започне да се работи по други две улици. Той съобщи, че община Велики Преслав има изготвени над 60 проекта за изграждане на ВиК инфраструктура, но няма финансиране на този етап.

Областният управител заяви в края на срещата, че начините за намиране на работещо решение в тази ситуация са свързани с добра координация между институциите и общи усилия, насочени към проучване и разработване на нови водоизточници и поетапно подменяне на съществуващата водопроводна инфраструктура. За село Троица ще бъде възложено на експерт изготвяне на доклад, който да даде информация относно реалното състояние на водопреносната мрежа в селото. След това ще се проведе обществена среща, на която жителите на селото ще бъдат информирани с констатациите от доклада и какви мерки предстои да бъдат предприети, за да се стигне до трайно разрешаване на проблема с водоснабдяването на селото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *