Равнището на безработица в Шуменско – без промяна - Телевизия Шумен
Спад на безработицата в Шуменско през септември

Без промяна е равнището на безработица в област Шумен. И през май то е 8 процента, сочат данните на Дрирекция „Регионална служба по заетостта“ – Варна. Броят на регистрираните в бюрата по труда през петия месец на тази година е 6098, с 25 по-малко спрямо април. В сравнение с май 2021 г. безработните са с 1263 по-малко, а нивото на безработица бележи намаление с 1,67 процентни пункта.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1292, с 15 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е малко под 3 процента и също запазва стойностите, отчетени през април. Средно по петима безработни са се конкурирали за едно работно място, сочат обобщените данни. През май на работа са постъпили 457 безработни, от тях почти 78 процента – на първичния пазар на труда. Над 35 на сто от устроените на работа са на възраст над 50 години. В заетост са включени 77 младежи до 29 години, както и 52 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над една година).
През предходния месец в бюрата по труда от областта са заявени 546 работни места. Най-много са в сферите на преработващата промишленост, търговията, хотелиерство и ресторантьорство, и селско стопанство. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 81 работни места.

8% е безработицата в Шуменско през април

8,1% е безработицата в Шуменско през март

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.