РИОСВ-Шумен отбелязва Европейския ден на „Натура 2000“ - Телевизия Шумен

По повод 30-годишния юбилей на „Натура 2000“ експерти на РИОСВ-Шумен и служители на Дирекцията на Природния парк „Шуменско плато“ ще поставят табели, указващи забранителния режим в защитената зона. Указателните табели са специално изработени от шуменската екоинспекция, с цел да указват режимите и забраните в зоната и ограниченията към мотоциклети, ATV, UTV и бъгита, извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии. Поставянето им ще започне на 19 май.

Почистване на отпадъци в държавната горска територия на защитена зона „Преславска планина“ и защитена зона „Овчарово“ в област Търговище е планирано за 23 май също по повод годишнината на европейската екологична мрежа „Натура 2000“. В мероприятието ще се включат ученици от I ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище, представители на Община Търговище, служители на ТП ДГС „Търговище“ и екоексперти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.