Спазват ли се противопожарните мерки? - Телевизия Шумен

Пожарната в Шумен започва масирани проверки за спазване на правилата за пожарна безопасност. Във връзка със зачестилите пожари в региона в сухи треви и храсти инспектори от регионалните противопожарни служби в област Шумен тръгват на инспекция за спазване на мерките за пожарна безопасност. Акцент при проверките ще бъде дали са налични разорани негорими ивици около селскостопанските земи и посеви, както и наличие на негорими ивици, които разделят земеделските площи от горските територии

Напомняме, че пожарите в сухи треви и стърнища лесно могат да се разпространят и обхванат намиращи се в съседство стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски площи и трайни насаждения.

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Изрично се забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци и използваното на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях. При неспазване на посочените изисквания е предвидена административно- наказателна отговорност съгласно Закона за МВР – глоба от 200 до 2000 лв.

Основни правила за недопускане на пожари през пожароопасния сезон:

Ø Не палете огън на открито във ветровито време, тъй като има голяма вероятност за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Ø Никога не оставайте открития огън без наблюдение!

Ø В дворовете палете огън само в обезопасено огнище и с предварително подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Ø Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Ø Не палете огън в междублоковите пространства, в близост до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Ø Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

Съвети за опазване на реколтата от пожари по време на жътвената кампания:

Ø За да бъде гарантирано прибирането и съхранението на селскостопанската продукция е необходимо отговорното отношение на всички участници в кампанията – собственици на земи, председатели на земеделски кооперации, ръководители на фирми, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или пребиваващи в земеделските имоти.

Ø За опазването на посевите, както и на частни имоти в близост до тях е задължително разораването на бразди с широчина от 2 до 4 метра, които да спрат евентуален огън.

Ø Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели житни масиви.

Ø За работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.