Фотографска изложба на Мария Касчиева - Телевизия Шумен

Фотографска изложба на Мария Касчиева „Био логично“ може да бъде видяна от 2 до 10 декември 2021 г. в ХГ „Елена Карамихайлова” Шумен.
Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Общински фонд „Култура“.
Идеята за изложбата е вдъхновена от научната работа на д–р Мария Касчиева по проект, свързан с осъществяване на възстановителни дейности в рядко срещано природно местообитание – „Понто – сарматски степи“, намиращи се в района на Северното Черноморие. Степните местообитания са изключително чувствителни към човешката дейност. Комбинацията между наука и изкуството на фотографията фокусира интереса на обществото към опазването на редки и застрашени от изчезване местообитания и растителни видове. В сравнение със строгата наука, фотографията позволява да се използва светлината като изразно средство, с което да бъде показан един по-красив и по-различен растителен свят, в контекста на проблемите на опазването на биологичното разнообразие.

С реализирането на проекта се популяризира богатото биологично разнообразие и природните дадености на крайморски район с рядко срещано природно местообитание „Понто – сарматски степи“.

Мария Касчиева е родена в Шумен през 1978 г. През 2000 г. завършва магистърска степен в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2005 г. в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в Селскостопанска академия, София. От 2010 година свързва професионалния си път с ШУ „Еп. К. Преславски“, където до днес е главен асистент в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“.
Благодарение на научната си работа се „сблъсква“ по–тясно с растителният свят. Първоначално с различните видове културни растения, в последствие с плевелните, лечебните растения и не на последно място с растенията от интересни и застрашени природни местообитания – вдъхновение за изложба „Био логично”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.