150 вакантни длъжности за служба в доброволния резерв - Телевизия Шумен

Обявени са 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще бъдат на срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ град Велико Търново. Останалите 30 са за длъжността „младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана“ и там службата се изпълнява във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен.
Провеждането на подбора на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв се извършва от териториалните структури на Централното военно окръжие.
Службата ще започне от 7 септември 2022 г. и ще продължи шест месеца.
Кандидатите подават чрез военните окръжия писмени заявления до началника на НВУ „Васил Левски“ в срок до 16 работни дни от публикуването на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната. Към тях се прилагат и посочените в нея документи. Минималното изискване за образование е основно. Могат да кандидатстват само български граждани, срещу които няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Комисия извършва подбора на кандидатите, като за класираните военномедицинските органи установяват годност за служба в доброволния резерв.
За място на изпълнение на срочната военна служба е определен НВУ. Успешно завършилите получават удостоверения за придобита военноотчетна специалност на резервисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.