юли 2024 - Страница 2 от 17 - Телевизия Шумен

Месец: юли 2024

Архитект Цвета Жекова участва в работна среща по въпроса за законодателната реформа в архитектурно-строителния сектор

Архитект Цвета Жекова участва в работна среща между ръководството на Постоянната комисия на Сдружението по устройство на територията, инвестиционно проектиране…