За нас - Телевизия Шумен

За нас

Телевизия Шумен е обществен оператор с политематичен профил и ежедневна 24-часова програма с национално покритие, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни мрежи от А1, БУЛСАТКОМ /IPTV/, Добруджа кабел, БЕРГОН, Плевен спринт, М САТ, NetWorx.

Програмата може да се гледа в реално време и в интернет портала  www.tvshumen.tv, а седмичната програма и собствената продукция – в интернет портала www.tvshumen.bg.

Телевизията има четири ежедневни новинарски блока в часовете 12:30, 18:30 и 21:00 и повторения в 00:00, 02:00, 04:00 и 06:00 часа.

Началото на телевизионна дейност е в далечната 1993 г. Тогава с решение № 109 от 16 февруари на Шуменския общински съвет е създадена местна телевизионна програма за излъчване по ефир. През януари 1995 г. Комитетът по пощи и далекосъобщения издава лиценз на община Шумен за излъчване на програмата по ефир в областта. На 17 април 1995 г. кметът инж. Христо Христов и началникът на ВВУАПВО „Панайот Волов“ ген. Иван Динев сключват договор за създаване на Гражданско дружество „ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН“.

Общината се представлява от заместник-кмета д-р Стоян Джамбазов, а военното училище – от майор инж. Веселин Даскалов. За директор на телевизията е назначен Тодор Димов. На 15 септември 1995 г. е първото предаване. Излъчва се ежедневна 6-часова собствена телевизионна програма (18-24 ч.) от студио на ВВУАПВО „Панайот Волов“. От 1 декември 1995 г. телевизионната програма е увеличена на 12 часа (12-24 ч.). В телевизията работят два екипа. Технически екип от шест души, които са на щат във военното училище и журналистически екип от 6 души, които са на щат в община Шумен.

С решение на Общинския съвет от 21 март 2002 г. телевизията се преструктурира в ЕООД „Общински медиен център – Шумен“, като едноличен собственик на капитала е община Шумен. За управител е назначена Божидара Радева. От военното училище студиото се премества в Младежки дом – Шумен, където се намира и сега.

Търговското дружество е преобразувано в общинско предприятие „Общински медиен център“ с решение на Общинския съвет от 2013 г. То извършва производството и разпространението на телевизионната програма според изискванията на решение № РД-05-119/12.08.2014 на СЕМ и № 01272/18.09.2018 с измение № 01272-02/19.04.2012 г. на КРС.

Със свой принос за развитието на медията са журналистите Красимира Петкова, Мая Конова, Катя Николова, Красимир Крумов, Венцислав Венков, Павлина Иванова, Здравка Русева, Александър Бакалов, Станимир Савов, Милка Павлова, Снежина Христова, Ростислава Тодорова, Елена Минкова, Меглена Данчева, Диана Нинчева, Миглена Димчева, Людмила Борисова, Елисавета Димова, Надие Мусин, Нели Димитрова, Татяна Димитрова, Даниела Стоянова, Снежка Иванова, Иван Капралов, Ася Йорданова, Михаела Ковчазова, Тихомир Димков, доц. Юрий Проданов, Сава Тончев, Галина Минчева, Снежана Масларска, Христина Димитрова, Асен Масларски, Димитър Чакъров, Николай Николов, Ирена Минчева, Марияна Йоргова, Диляна Радославова.

Техническото осигуряване на телевизионната дейност е от гл. ас. инж. полк. Иванчо Петков, инж. Стойчо Стоев, инж. Стоян Йорданов, инж. Валентин Георгиев, инж. Даниел Малев, Румен Христов, Юлиян Андреев, Богдан Богданов, Анастас Николов, Евтим Пенев, Полина Абаджиевa, Венцислав Николов, Александър Александров, Даниел Труфчев, инж. Людмил Димитров, инж. Милко Първанов, инж. Христо Бонев, Станислав Андонов, Емил Ангелов, Николай Николов, Николай Колев, Николай Недев.

В различни периоди ТВ ШУМЕН е ръководена от Тодор Димов, Наум Григоров, Галина Сакарова, Божидара Радева, Дияна Желязкова, Валентин Захариев, Георги Софронов, Светлана Крумова и Даниел Малев.