Начало - Телевизия Шумен

Новини+

  • Ученици, горски и екоексперти – в акция по почистване на защитена местност
    Ученици, горски и екоексперти – в акция по почистване на защитена местност

    Ученици, горски и експерти на шуменската екоинспекция се включиха в акция по почистване на защитената местност “Божур поляна”. По повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ бяха почистени отпадъци в границите на защитена зона „Преславска планина“, в землищата на търговищките села Вардун, Стража и Черковна, в държавни горски територии. В инициативата се включиха директорът на РИОСВ-Шумен, експерти и представители на ТП Държавно горско стопанство „Търговище“. В почистването на защитената местност „Божур поляна“ помагаха и петокласници от Първо ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище. По време на акцията експерт от направление „Биоразнообразие“ на шуменската екоинспекция запозна децата с целта за създаване на европейската екологична мрежа „Натура 2000“, местообитанията и видовете, предмет на защита в защитената зона и в района, който беше почистен. Събраните отпадъци ще бъдат извозени с изключителното съдействие на Общинската администрация в Търговище.

     

Още акценти

Ученици, горски и екоексперти – в акция по почистване на защитена местност

Ученици, горски и експерти на шуменската екоинспекция се включиха в акция по почистване на защитената местност “Божур поляна”. По повод 30-годишния юбилей на Европейския ден...