Как да пазим защитените зони - Телевизия Шумен

Приложимите бизнес модели и добри практики в защитените зони дискутираха експерти в образованието, икономиката, земеделието и екологията. Срещата е по проект „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ на Демократични сдружение „Искам да знам“. 13 от защитените зони са на територията на Шуменска област. 11 от тях са за опазване на природни местообитания, а 2 за опазване на видовете птици. Проектът, който ангажира институции, неправителствени организации, природолюбители и граждани, е с акцент върху опаането им.

„Обществото трябва да знае как да пази защитените територии, затова целевата група на проекта са ученици, студенти, преподаватели, бизнес и граждани“, посочи проф. Димчо Захариев, експерт от Шуменския университет. В тази връзка са проведени информационни срещи и обучения на терен. Онлайн е достъпно ръководство, което представя защитените зони в областта, заснети са образователни видеоклипове, а 20-минутен филм ще разказва за добрите практики при опазването им. Голямата цел на проекта е да намери допирните точки между държавна политика, бизнес и гражданско общество, така че растителните и животинските видове в защитените от Натура 2000 зони да запазят месообитанията си. А съжителството между природа и бизнес да бъде приложимо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *