Бюрото по труда приема заявления за обучения - Телевизия Шумен
Ден на отворените врати в Бюрото по труда

Бюрото по труда в град Шумен започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Желаещите да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по част от професия: „Сътрудник в малък и среден бизнес” – общо 40 лица.

Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности №5 , тема: „Ефективно управление на времето”
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:
1. Безработни младежи до 29-годишна възраст, които не работят и не учат;
2. Продължително безработни лица;
3. Безработни лица с регистрация в ДБТ над 6 месеца;
4. Безработни младежи до 29-годишна възраст вкл. без трудов стаж по придобита специалност;
5. Безработни лица над 55 – годишна възраст;
6. Безработни лица с основно /завършен 10 клас/, и по-ниско образование /КК/ ;
7. Безработни лица, без професионална квалификация;
8. Безработни лица с трайни увреждания;
9. Лица, ползващи се от временна закрила, с регистрация в бюрата по труда.

Курсовете ще се проведат в две групи в периода 24.06.2024г. – 21.08.2024г., като обучението ще стартира от 24.06.2024г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 15 лв. за всеки присъствен ден.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Ефективни мерки за заетост”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Българска стопанска камара. В рамките на проекта на минимум 36% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 18.06.2024г.

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *