Езиковата гимназия обявява търг за поставяне на вендинг автомати - Телевизия Шумен

Профилираната езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в Шумен обявява  публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на части от имот в сградата на гимназията за поставяне на 1 бр. вендинг автомат за кафе и топли напитки и на 1 бр. вендинг автомат за пакетирани храни и бутилирани безалкохолни напитки.

Търгът ще се проведе на 24 ноември 2023 г. от 13:00 часа в директорския  кабинет в сградата на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ на бул. „Мадара“ № 36. Тръжните документи са достъпни безплатно на интернет страницата на училището –  https://peg-shumen.bg . Същите може да бъдат получени и в деловодството на гимназията.

Заявления за участие в търга заедно с изискуемите документи към тях се подават в канцеларията на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ до 16:00 часа на 23 ноември 2023 г.

Ако не се явят кандидати, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30 ноември при същите условия.

Подробна информация може да се прочете в секция Търгове на интернет страницата на Община Шумен и на сайта на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ – Търгове.

Търг за учредяване право на строеж

Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *