Финансират с до 10 000 лв. проекти за заетост на хора с увреждания - Телевизия Шумен

До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума ще се отпуска за предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови такива за хора с намалена работоспособност. Средствата се осигуряват от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. По нея са предвидени и средства за квалификация и преквалификация на наетите хора с увреждания. Работодателите могат да получат до 1000 лв. за професионално обучение на един служител с намалена работоспособност. Проектните предложения могат да се подават до 17 август в АХУ, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Подробности са публикувани на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83.

 

Текст: Салим  Салих

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *