Изработват нова общинска младежка стратегия - Телевизия Шумен

Фондация „Подобри“ стартира етап по набиране на кандидати за участие в работна група, която ще отговаря за провеждане на проучване за интересите и потребностите на младите хора и подготовката на нова стратегия за развитие на младите хора в община Шумен – 2024 – 2030 г.

В работната група може да се включат младежи на възраст между 16 и 29 години от Община Шумен, младежки работници и представители на различни младежки организации.

Крайният срок за кандидатстване е 30-ти октомври 2023 година.

Линк за кандидатстване: https://forms.gle/Z56XYpJSHPjojUuq5

Дейността на работната група ще започне с двудневно обучение в периода от 18-19 ноември, чиято основна цел е да повиши капацитета на участниците по темата за изработка на стратегически документи, да ги запознае с отделните инструменти и етапи при разработване на младежки политики и да ги раздели на екипи, които ще работят по провеждане на проучване. Обучител на събитието ще бъде Стефан Георгиев (социолог и старши обучител с над 10+ години опит в сферата на ненормалното образование), а лектор д-р Лилия Еленкова (доктор по политически науки с дисертация в сферата на младежките политики).

Работата по подготовката на стратегическия документ ще продължи до юли 2024 година, като очакванията са след неговото приемане да очертае основните приоритети и цели за развитие на младежта в Шумен за периода 2024 – 2030 г.

Фондация “Подобри”, Oбщински младежки съвет и Община Шумен подканят младите хора да се включат и да дадат гласност на своите идеи и нужди. Целта на координаторите е да създадат диверсифицирана работна група, която включва представите на почти всички групи младежи.

Проектът на фондация “Подобри” е финансиран от Европейския съюз. Той се осъществява в партньорство с Общински младежки съвет Шумен и Община Шумен, и се реализира благодарение на програма Еразъм+ КД1 с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Еко арт работилница край Младежката сфера

Младежи пишат иновативна Стратегия за развитие

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *