Изследват достъпа на домакинствата до интернет - Телевизия Шумен
Анкетират домакинства как ползват интернет

За поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, стартира провеждането на анкетно наблюдение в областта на статистиката на информационното общество – „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология съгласно Регламент на Европейската комисия. Основната цел е получаването на надеждни, сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

В област Шумен, в рамките на наблюдението за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата ще бъдат посетени 114 домакинства от четири града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово и седем села – Белокопитово, Венец, Вълнари, Имренчево, Лозево, Осмар и Царев брод. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Наблюдението ще се осъществи от анкетьори-статистици, които са специално обучени за провеждане на персонални интервюта. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти. Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години.

Темите, за които ще се събира информация, са: наличие и използване на интернет в домакинствата и от лицата, електронно обучение, електронно управление, електронна търговия, интернет на нещата, ИКТ и околната среда.

По данни от проучването, проведено сред домакинствата през 2023 г. от отдел „Статистически изследвания – Шумен“, относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в областта, които използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично е 86.0% (79.8% средно за страната). В област Шумен почти няма разделение при използването на интернет по пол, като 86.1% от жените сърфират редовно, при 85.9% за мъжете (средно за страната – 79.2% при жените и 80.5% при мъжете).

НСИ проучва условията на живот

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *