Кампания за приемни родители „Прегърни ме“ - Телевизия Шумен
Мисия „приемен родител“

Община Шумен започва Кампания под мотото „Прегърни ме“, с цел набиране на кандидати за приемни родители.  Това съобщиха от пресцентъра на Община Шумен. Инициативата се реализира по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила-Компонент 1-BG05SFPR002-2.006, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на проекта със сключено Споразумение за партньорство ФС01-0600 от 18.12.2023 г.

Планираният допълнителен брой приемни семейства е съобразен с потребностите в общините: Шумен, Смядово, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Никола Козлево и потенциалния брой на потребителите на тази услуга. Планираният брой и видове приемни семейства за област Шумен е както следва:

Община Шумен 6 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

–  за деца на възраст от 0 до 6 г., без увреждания – 6 приемни семейства;

Община Нови пазар-2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

–  за деца на възраст от 0 до 18 г., без увреждания – 1 приемно семейство;

– за деца на възраст от 0 до 18 г., с увреждания – 1 приемно семейство.

Община Каспичан – 1 ново професионално приемно семейство с профил както следва:

– за дете на възраст от 0 до 18 г., без увреждания – 1 приемно семейство.

Община Каолиново – 10 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 0 до 3 г., като едно от тях да е за дете с увреждания – 3 приемни семейства;

– за деца на възраст от  3 до 6 г., като едно от тях да е за дете с увреждания – 3 приемни семейства;

– за деца на възраст от 6 до 18 г., без увреждания – 4 приемни семейства.

 Община Смядово – 2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 7 до 18 г., без увреждания, в режим на кризисно настаняване и/или жертва на насилие- 2 приемни семейства.

Община Венец – 2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 0 до 18 г., здрави или с леки увреждания – 2 приемни семейства.

Община Никола Козлево – 10 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 0 до 3 г., като едно от тях да е за дете с увреждания – 3 приемни семейства;

– за деца на възраст от  3 до 6 г., като едно от тях да е за дете с  увреждания – 3 приемни семейства;

– за деца на възраст от 6 до 18 г., без увреждания – 4 приемни семейства.

Крайният срок на кампанията е 29 юли 2024 г.

Повече информация може да получите на адрес www.shumen_priemime@abv.bg

и на място в  Община Шумен, град Шумен, бул. Славянски № 17 ет. 2, стая 242  тел. 054/ 857 – 617

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *