Кръгла маса за предизвикателствата пред приобщаващото образование - Телевизия Шумен

Областният управител на Шумен проф. Добромир Добрев участва в кръгла маса на тема „Предизвикателства и перспективи в приобщаващото образование-заедно за по-добро бъдеще“, която се организира в Шумен от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Участие във форума взеха началникът на Регионалното управление на образованието Кремена Маринова, директори на училища и на центрове за предоставяне на социални услуги в общността, директори на детски градини и учители.
„Радвам се, че тук присъстват специалисти, учители и родители, защото не могат да бъдат постигнати резултати, ако няма взаимодействие и подкрепа на директорите и учителите. Заниманието с тези ученици не е лека работа и това неглижиране на проблемите, които го имаше преди, което и сега в някаква степен продължава да е факт. Затова са ценни усилията и възможността на такива срещи да се говори открито за проблемите. Нека да се обсъждат и предлагат възможности, които могат да се реализират с помощта на Министерството на образованието и науката, за да се подобри работата“, заяви в приветствието си проф. Добромир Добрев.
Директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Антоанета Тодоранова подчерта, че вече е традиция всяка година да се организират инициативи в подобен формат, които са част от областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Шумен. „Отделянето на по-голямо внимание на определени групи деца и ученици, които са в риск от изолация и отпадане от образователната система, е в пълен унисон с разбирането на приобщаващото образование, че всеки ученик и всяко дете има право на достъп до образование и следва да получи качествена образователна услуга“, заяви при откриването на форума Тодоранова.
В рамките на форума бяха дискутирани теми, свързани с ролята на помощник на учителя в подкрепа за личностно развитие на детето в детската градина, мястото на помощник на учителя при изграждане на устойчив приобщаващ модел за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, специализирани и интегрирани услуги за деца и родители, възможности за сътрудничество между институциите, които предоставят образователни и социални услуги и как да бъдат интегрирани тези услуги, за да бъдат подпомогнати образователните институции.

Областният управител на Шумен се срещна с министъра на образованието и науката

Образованието и ВиК сектора са главните приоритети на новия областен управител

Среща за проблемите в образованието

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *