Мерки срещу възникване на пожари в земеделските земи и горите - Телевизия Шумен
Спасиха къща от изпепеляване

Във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари на територията на община Шумен със заповед на кмета Любомир Христов се въвеждат превантивни мерки за опазване на земеделските земи и горските площи. Забранява се изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, паркирането на моторни превозни средства и струпването на материали на разстояние по-малко от 5 метра преди и след пожарните хидранти. Не се разрешава паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви. Не е позволено използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на непожънатите масиви и фуражните площадки.

В заповедта се посочва още, че собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на посевите. Разпоредено е на кметовете, кметските наместници и главните специалисти да организират денонощно дежурство на телефонен пост в кметствата за своевременно оповестяване в случай на пожар. Стопаните и ползвателите на земеделски земи да създадат организация за своевременно разораване на необходимите минерализовани ивици край пътищата и на местата, където земеделската земя граничи с горския фонд. Да се осигурят средства, необходими за провеждане на ефективни гасителни действия. Паленето на огън в горите и земите от горския фонд да се извършва само на определените за това терени. Местата да бъдат обезопасени и обозначени с указателни табели.

От общинската администрация напомнят на институциите, които поддържат пътната и железопътната мрежа в близост до житни масиви, че трябва да почистват терените от сухи треви и горими отпадъци. Със съдържанието на заповедта са запознати кметовете, кметските наместници и главните специалисти на населените места в община Шумен.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 112, в най-близкото кметство или лесничейство. Информация може да се подава и на денонощните постове в Община Шумен на телефони: 054/ 857 651 или 0882 88 57 58.

Пожарникарите реагираха на 12 сигнала на денонощие

Голям горски пожар до Нови пазар

46% ръст на пожарите

Пожари в горите

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *