Намалява броят на домакинствата в област Шумен - Телевизия Шумен

С малко над 10 процента е намалял броят на домакинствата в област Шумен в рамките на десет години. Това сочат данните на  статистиката, след последното преброяване. Към 7 септември 2021 година населението на област Шумен живее в 64 775 домакинства, от които близо 65 процента са в градовете. За периода 2011-2021 г. общият брой на домакинствата в региона намалява със 7 434, а лицата в тях – с 28 918 души, или с малко над 16 на сто. Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. По данни от последното преброяване техният брой е 50 670, с 3 447 по-малко спрямо 2011 година.

Графика: Отдел „Статистически изследвания“ – Шумен, ТСБ – Североизток

Нараства процентът на едночленните домакинства, които са близо 34 процента от общия брой. Обратната тенденция се отчита при домакинствата с двама, трима и повече членове. За 10-годишен период средният брой членове в едно домакинство в област Шумен намалява от 2.5 на 2.3 лица. В 25 области на страната по този показател статистиката също отчита спад, изключение правят областите Велико Търново, Ловеч и Перник, където няма промяна в средния брой членове на едно домакинство.

Населението в Шуменско намалява

Спад на раждаемостта и ръст на извънбрачните бебета отчита статистиката

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *