Нова озвучителна и осветителна техника в НЧ “Христо Ботев-1872” – Нови пазар - Телевизия Шумен

Новата озвучителна и осветителна техника на Народно читалище “Христо Ботев-1872” – гр. Нови пазар е вече факт. Тя беше използвана за първи път по време на представянето на книгата „Повестта на един наш” на Андрей Андреев в камерната зала на читалището на 23 април. Осветлението е по проект “Светлина и звук – мобилно ефектно оборудване“ за доставка и монтаж на мобилна осветителна и озвучителна техника и е на стойност 30 432,60 лв. с ДДС.

Проектът е финансиран от Държавен фонд „Земеделие” по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *