Община Шумен обяви търгове за продажба на поземлени имоти - Телевизия Шумен
Община Шумен обяви търгове за продажба на поземлени имоти

Община Шумен обяви публични търгове с явно наддаване за продажба на седем поземлени имота, които се намират в Шумен, кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и село Васил Друмев. Търговете ще се проведат на 22 октомври от 10:00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация.
Тръжната документация се получава от стая 244 в общината до 14.00 часа на 21 октомври 2021 г. след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общината. Заявленията за участие в търговете заедно с всички необходими документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство (гише № 3) на информационния център в общината до 16.00 часа на 21 октомври 2021 г.
Огледи на имотите, обекти на търговете, може да се извършват всеки ден след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 27 октомври 2021 г. от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация.
Всички обяви за насрочените търгове са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 618.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *