Отново сезират Прокуратурата за канализационната помпена станция в Дивдядово - Телевизия Шумен
Отново сезират Прокуратурата за канализационната помпена станция в Дивдядово

Експерти от шуменската екоинспекция извършиха поредна проверка, след подаден сигнал за изтичане на битово-фекални води в дере от канализационната помпена станция в кв. Дивдядово. По преписката ще бъде сезирана отново Окръжната прокуратура в Шумен за установяване на виновника на екологичното замърсяване.
При обхода експертите от РИОСВ са констатирали, че черпателната шахта на съоръжението е пълна догоре, а от шахтата пред станцията изтичат отпадъчни води, постъпващи от канализационната система на квартала. Тези води през околовръстните канавки изтичат в дерето, приток на язовир “Соара”. Констатираното заустване е вследствие на дефектиране на двете работни помпи. Нарушението представлява неизпълнение на условие от Разрешителното за ползване на воден обект
Във връзка с неизпълнение на Разрешителното е дадено предписание на ВиК оператора в срок до 24 февруари 2022 г. да предприеме мерки за прекратяване на изтичането на отпадъчни води към дерето. След проверката ще бъде съставен поредният акт за извършено административно нарушение.
От Регионалната инспекция по околната среда и водите посочват, че от 2020 г. до днес са направени 12 проверки, дадени са шест предписания, съставени са петакта и веднъж е сезирана прокуратурата, но екологичният проблем се задълбочава. Причината за това, че канализационната помпена станция не изпълнява предназначението си да отвежда битово – фекалните води на кв. Дивдядово до Градската пречиствателна станция – Шумен трябва да се търси от: оператора на съоръжението, възложителя на проекта на съоръжението – Община Шумен, от проектанта, от изпълнителя и от строителния контрол.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *