Провериха сигнал за замърсяване на дере - Телевизия Шумен

За пореден път провериха сигнал за замърсяване на дерето, приток на р. Камчия, в участъка в село Хан Крум. Проверка на депото за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово и района около него направиха експертите на РИОСВ – Шумен с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория в Шумен.
Констатирано е черно оцветяване на водите на дерето и слабо изтичане на инфилтрат в охранителната канавка на депото. Инфилтратът е бил с малък дебит и е постъпвал подпочвено от пукнатини и компрометирани места на отводнителната канавка и поради малкия му отток не са взети водни проби от отпадъчни води.
Проби са взети от повърхностни води по заявка на БДЧР – едната проба от замърсените води на дерето при моста на с. Хан Крум и други две от р. Голяма Камчия преди и след вливане на водите на дерето във водния обект.
Дадено е предписание на Община Шумен да предостави информация за възможността от изграждане на локално пречиствателно съоръжение за инфилтратни води. Две предписания са дадени на общинското предприятие “Чистота” – да се  установи причината и да се преустанови изтичането на инфилтрат и да бъде почистена храстовидната растителност, както и да се възстановят компрометираните места на канавката.
За констатираните нарушения от шуменската екоинспекция ще бъдат предприети необходимите административнонаказателни мерки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *