Публичен търг за продажба на гаражни клетки - Телевизия Шумен

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на 9 гаражни клетки. Търгът ще бъде проведен на 19 септември 2023 г. от 10.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация.

Тръжната документация се получава от гише  № 3 в Центъра за информация и услуги до 14:00 ч. на 18 септември. Заявленията за участие заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен в срок до 16:00 ч. също на 18 септември.

Оглед може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 669. Гаражните клетки се намират в поземлен имот на ул. „Генерал Драгомиров“  (бившата Дивизионна болница).

Ако не се явят кандидати, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 26 септември от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

Подробна информация може да се прочете в секция Търгове на интернет страницата на Община Шумен.

Търгове за продажба на имоти и за учредяване право на строеж

Търг за място в Централната търговска зона на Шумен

Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *