Работна среща на областния управител в сектори земеделие и екология - Телевизия Шумен
Работна среща на областния управител в сектори земеделие и екология

Работна среща с ръководителите на държавни институции от сферата на земеделието и опазването на околната среда проведе областният управител Владимир Йолов, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Участие в разговора взеха ръководителите на Регионална инспекция по околна среда и водите, Регионална дирекция на горите, Областна служба за съвети в земеделието, Държавен фонд „Земеделие“-Шумен, ДП Кабиюк и Областна дирекция „Земеделие“, както и заместник-областният управител Николай Колев.
Директорът на РИОСВ Шумен инж. Димо Бодуров постави като основен проблем дейностите по управление на отпадъците на територията на област Шумен. След приемането през миналата година на Национален план за управление на отпадъците е необходимо до средата на тази година всяка община да изработи или да актуализира собствен план за управление на отпадъците, който да бъде утвърден от Общинския съвет. Важно е общините да имат този стратегически документ, който им дава възможност да кандидатстват за финансиране по различни програми.
По думите на директора на РИОСВ проблемът ще се задълбочава и е необходимо да бъдат предприети мерки сега, за да няма сериозни трудности след няколко години. Към момента разходите за тази дейност се увеличават, но не се предприемат активни действия за минимизиране на отпадъците. Областният управител изрази позицията си, че трябва да има изработена областна стратегия за преодоляване на този проблем с конкретни мерки и дейности. Предстои през месец април да бъде организирана работна среща с институциите, с Регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което участват девет от общините в област Шумен и с експерти в тази област. Целта е да бъде изяснена конкретната ситуация по общини, предприетите действия на този етап и да бъде планирани общи действия за решаване на проблемите с управление на отпадъците в областта.
На срещата бяха коментирани конкретни въпроси от работата на институциите, за които Областна администрация може да съдейства. Областният управител подкрепи намеренията на Държавно предприятие „Кабиюк“ за развитие на туризма чрез представяне на единствените в нашата страна дадености, които се намират в стопанството. За създаването на условия за привличане на повече туристи е необходимо подобряване състоянието на инфраструктурата-ремонт на пътя и подмяна на стар водопровод. Със службата за съвети в земеделието и Областна дирекция „Земеделие“ предстоят общи инициативи и провеждане на информационни събития за представяне на актуална информация на земеделските производители за възможностите за кандидатстване по различни програми.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *